Dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu phục hồi và dầu của Hoa Kỳ đã giảm hơn 2%xuống còn ba tuần.

ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầ5%có thể không phải là mức lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh, nhưng không giống như Hoa Kỳ, kể từ khi bắt đầu chu kỳ có thể thu vào, Fed đã giảm tỷ lệ lạm phát khoảng 4 điểm phần trăm, nhưng "hành động cứu hỏa" của Ngân hàng Trung ương Anh không có hiệu lực.

ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầThông qua nhiều xác minh về wafer, thử nghiệm con dấu và nhu cầu thiết bị đầu cuối, Soochow Securities tin rằng chu kỳ công nghiệp bán dẫn dự kiến ​​sẽ có sự phục hồi dưới cùng trong năm.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầNgoài ra, TSMC tuyên bố ngày nay rằng họ đang mở rộng quy trình 28 nanomet ở Nam Kinh, và nó vẫn còn thiếu các quy trình nâng cao; người ta tin rằng nhu cầu dài hạn sẽ tiếp tục đầu tư.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu phục hồi và dầu của Hoa Kỳ đã giảm hơn 2%xuống còn ba tuần.

ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầTrong số các cổ phiếu chơi game tiếp tục tăng, trong số 4%cổ phiếu chơi game của Golden Sand China, Jinsha China (01928.HK), Melco International Development (00200.HK) và Galaxy Entertainment (000027.HK) tăng 4%, 0,95% và 0,60%tương ứng.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầLưu ý: Chứng khoán trò chơi Tin tức hiệu suất.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầTheo báo cáo tài chính của Sands China, trong quý đầu tiên của năm nay, thu nhập ròng của công ty đã tăng lên 127 triệu đô la Mỹ, là 547 triệu đô la Mỹ trong cùng kỳ năm ngoái; khoản lỗ ròng là 110 triệu đô la và cùng kỳ Năm ngoái là 336 triệu đô la; trong quý đầu tiên của năm, việc điều chỉnh tài sản EBITDA là 11 triệu đô la tiền thua, từ khoản lỗ đến lãi.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầNgoài ra, Bank of America Securities đã đưa ra một báo cáo nói rằng họ dự kiến ​​sẽ phục hồi từ EBITDA trong quý đầu tiên của năm nay, đã ghi nhận 979 triệu đô la và trở lại mức 40%vào cuối năm 2019.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầLyon Securities cũng đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu nói rằng các công ty chơi game Macau đã tiết lộ kết quả quý đầu tiên của họ vào ngày 20 tháng Tư. 9,1 tỷ đô la, chìa khóa cho hiệu suất là sự tiến bộ của Tuần lễ Vàng tháng Năm và động lực phát triển của doanh nghiệp chơi game cao.

ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầCổ phiếu ô tô tiếp tục gọi ô tô Xiaopeng gần 9%cổ phiếu xe hơi, ô tô Xiaopeng-W (09868.HK), Weilai-SW (09866.HK) và CAR-W (02015.HK) đã giảm lần lượt tương ứng tương ứng, tương ứng tương ứng, tương ứng tương ứng, tương ứng là 5,98%, 4,26%.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầLưu ý: Về mặt hiệu suất của cổ phiếu xe hơi, Tesla đã công bố quý đầu tiên của báo cáo tài chính năm 2023 sau thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Do giảm đáng kể thị trường toàn cầu trên thế giới trong giai đoạn báo cáo, doanh thu tăng thêm hơn 20%trong năm -tuy nhiên, lợi nhuận đã giảm 20%trong năm -và tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ô tô cốt lõi đã giảm xuống còn 21,1%, ít nhất là hai năm.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầLuật sư Xu Xiao, luật sư của Công ty Luật Thượng Hải Randy, nói với các phóng viên từ hãng tin tài chính rằng theo lời giải thích của luật chứng khoán hiện hành và tuyên bố sai, thu nhập của các công ty niêm yết đã tăng lợi nhuận và thu nhập và các tài liệu được phát hành bởi các công ty kế toán và các nhà tài trợ của nhà tài trợ được liệt kê có nghĩa vụ sai lệch và ban hành các tài liệu được cấp. Theo tuyên bố, các nhà đầu tư có quyền khiếu nại về các công ty kế toán và các cơ quan tài trợ, và các công ty kế toán và nhà tài trợ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường với các công ty niêm yết.

ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầHiệu suất không đủ để tăng để tạo ra*gian lận liên tục trong 8 năm. Chi phí và chi phí, và sau đó tăng lợi nhuận.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầTheo "hình phạt hành chính và cấm thị trường thông báo ưu tiên" (sau đây gọi là "thông báo"), Qixin có nhiều hồ sơ sai trong "Bản cáo bạch".ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầTừ năm 2012 đến nửa đầu năm 2015, doanh thu tăng lần lượt 256 triệu nhân dân tệ, lần lượt là 134 triệu nhân dân tệ triệu nhân dân tệ, kế toán trong giai đoạn hiện tại, 127,21%, 131,96%, 162,94%và 157,56%đã được tiết lộ.ịchbệnhảnhhưởngđếnnhucầuphụchồivàdầucủaHoaKỳđãgiảmhơn2xuốngcònbatuầVào cuối năm 2015, sau khi niêm yết cổ phiếu Qixin, số tiền và tỷ lệ lợi nhuận tăng giả và tỷ lệ mở rộng hơn nữa.

Từ năm 2015 đến 2019, doanh thu ảo của công ty đã tăng doanh thu 437 triệu nhân dân tệ, 287 triệu nhân dân tệ, 223 triệu nhân dân tệ, 433 triệu nhân dân tệ, 4,41 triệu nhân dân tệ, và tổng lợi nhuận tăng 370 triệu nhân dân tệ, 325 triệu nhân dân tệ 379 triệu nhân dân tệ, 379 triệu nhân dân tệ, 3,12 tỷ nhân dân tệ, chiếm 179,68%, 203,47%, 201,35%, 158,94%và 242,64%tổng lợi nhuận.Điều đáng chú ý là số tiền lợi nhuận tăng bởi cổ phiếu Qixin vượt quá 100%tổng lợi nhuận hiện tại của giai đoạn hiện tại, điều đó có nghĩa là cổ phiếu của Qixin thực sự có thể ở trong tình trạng mất tiền.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu phục hồi và dầu của Hoa Kỳ đã giảm hơn 2%xuống còn ba tuần.

"Thông báo" cho thấy từ năm 2015 đến 2019, tổng số 1,784 tỷ nhân dân tệ tăng lợi nhuận trong năm năm liên tiếp sẽ khiến lợi nhuận ròng của công ty trong năm năm liên tiếp sau khi điều chỉnh hồi cứu.Các ý kiến ​​kiểm toán trước đây của Cơ quan Kiểm toán Báo cáo Tài chính là gì?Phóng viên của CPPCC nhận thấy rằng QIXIN chỉ được công ty kế toán quốc tế Tenjun (đối tác chung đặc biệt) cấp báo cáo kiểm toán vào năm 2021 (sau đây gọi là "Sky Dway International") và nó không đề cập đến thu nhập ảo trong các vấn đề dành riêng . . VẤN ĐỀ ".Thu nhập kinh doanh luôn được công nhận trong kiểm toán báo cáo hàng năm. Những người trong ngành kiểm toán nói với một phóng viên từ CUHK: "Trong số các phương thức gian lận ở trên, việc thanh toán in vitro rất khó xác định vì nó có thể bỏ qua tài khoản của công ty và thanh toán thông qua tài khoản.Tuy nhiên, thu nhập và chi phí kinh doanh chính thường đảm nhận rủi ro thu nhập đặc biệt trong quá trình kiểm toán, đó là trọng tâm của sự chú ý trong kiểm toán.

Nói chung các đối tượng thu nhập kiểm toán, ngoài việc đánh giá rủi ro và kiểm tra kiểm soát nội bộ, các quy trình thực chất cũng phải thực hiện các quy trình phân tích, hợp đồng kiểm tra, điều kiện trả nợ và tiến độ thực hiện dự án. Số lượng thu nhập của thư, v.v. Được thực hiện tại chỗ, sự gia tăng ảo của tỷ lệ và số tiền này sẽ có thể xác định được."Theo lời nhắc nhở rủi ro" Thông báo ", cổ phiếu của Qixin đang phải đối mặt với rủi ro kép bị hủy bỏ. Ngoài rủi ro lớn trong việc đưa ra việc hủy bỏ bất hợp pháp này, nó cũng phải đối mặt với rủi ro hủy bỏ tài chính.Theo dự báo hiệu suất năm 2022, vốn chủ sở hữu của chủ sở hữu của các cổ đông được niêm yết vào cuối năm 2022 là -96 triệu nhân dân tệ đến -68 triệu nhân dân tệ.Nó sắp tạo thành một chỉ số thoát với tài sản ròng âm trong hai năm liên tiếp.

Từ lâu đã là một dấu hiệu: Các giám đốc kiểm toán thường xuyên rời khỏi các cuộc kiểm toán báo cáo hàng năm đã bị từ chối "nhận". Cơ sở giáo dục và các trường bìa cứng.Sau 8 năm liên tiếp gian lận tài chính, có thể rất khó để tăng lợi nhuận. Trong quá trình thay đổi thị trường bất động sản và dịch bệnh, Qixin chia sẻ "tắm" cho báo cáo tài chính.

Dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu phục hồi và dầu của Hoa Kỳ đã giảm hơn 2%xuống còn ba tuần.

Công ty bắt đầu mất tiền kể từ năm 2020. Năm 2020, lợi nhuận ròng của trở về nhà là 555 triệu nhân dân tệ và khoản lỗ tiếp tục mở rộng lên 1,748 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021.Liên quan đến "thay đổi khuôn mặt" về hiệu suất, Qixin đã tuyên bố: "Tác động của các yếu tố như chính sách kiểm soát và điều tiết bất động sản, sự căng thẳng của dòng vốn của chủ sở hữu đã tăng cường và công ty đã tích cực từ bỏ các dự án với một lượng lớn vốn và Chu kỳ dài. Đồng thời ảnh hưởng, thời gian chân không xảy ra trong quá trình di chuyển bằng cấp xây dựng và giấy phép an toàn sản xuất.

"Điều đáng nói là trước khi thực hiện" Big Face "vào năm 2021, Qixin cũng thường xuyên thay thế các tổ chức kiểm toán và kế toán ký kết.Ngoài ra, phóng viên của hiệp hội tài chính cho thấy rằng sau khi hiệu suất "thay đổi", chi phí kiểm toán đã giảm mạnh. Kể từ năm 2021, khoản bồi thường cho kiểm toán Qixin đã giảm từ 800.000 nhân dân tệ xuống còn 400.000 nhân dân tệ trước đó.Vào tháng 12 năm 2021, Qixin tuyên bố rằng do số lượng dịch vụ kiểm toán cho công ty trong nhiều năm, công ty dự định sẽ thuê công ty kế toán ZTE Caiguanhua (quan hệ đối tác chung đặc biệt) (sau đây gọi là "ZTE Caiguang") 2021. Nó cũng được giao tiếp hoàn toàn với Thiên Tân Quốc tế về các vấn đề của công ty kế toán được đề xuất, và không có sự phản đối nào đối với xác nhận quốc tế quốc tế.Chỉ ba tháng sau, Qixin đã công bố lý do cho nhiệm vụ kiểm toán nặng nề của ZTE Caiguanhua và khó khăn trong việc nhân sự. Theo quan điểm của thời gian khẩn cấp và hoạt động kinh doanh của công ty quen thuộc hơn với công ty, công ty một lần nữa thuê Tianju International để phục vụ Là năm 2021 của công ty vào năm 2021. Các tổ chức kiểm toán, một năm làm việc.Theo thông báo của Qixin về việc gia hạn tổ chức kiểm toán năm 2022, có 185 khách hàng được kiểm toán của các công ty niêm y 16 nhân sự.Một phóng viên của FCC cho thấy Huang Qiong, một kế toán đã đăng ký đã ký nhiều lần với Qixin Co., Ltd., đã đưa ra các biện pháp thư báo động của Cục Quy định Chứng khoán Thâm Quyến trong quá trình kiểm toán của các công ty khác Danbang Technology (đã nghỉ hưu).

Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận kiểm toán nội bộ của Qixin cũng thường xuyên thay thế. Năm 2017 và 2018, người phụ trách kiểm toán của công ty đã từ chức vì lý do cá nhân. Sau khi từ chức, ông không giữ bất kỳ vị trí nào trong công ty.Luật sư: Các công ty kế toán có thể cho rằng các khoản nợ ngoài thu nhập và lợi nhuận ảo, Qixin vẫn nghi ngờ chiếm dụng tiền không hoạt động và kiểm toán kiểm toán hạn chế của các công ty con.

Trong thị trường thứ cấp, danh sách 65,79 nhân dân tệ của Qixin vào năm 2015 đã bị sốc xuống, và nó đã ổn định với mức giá cao 2,24 nhân dân tệ/cổ phần cho đến ngày nay.Đối với các nhà đầu tư, báo cáo tài chính là một cơ sở chính để tìm hiểu hoạt động và tình trạng tài chính của các công ty niêm yết và điều kiện tài chính. Trong số đó, các nhà tài trợ và các công ty kế toán được giao vai trò của "Watchman".

Trong những năm gần đây, do ngày càng có nhiều trường hợp trừng phạt giả mạo đối với các công ty niêm yết, các nhà đầu tư sẽ chọn kiện để bồi thường cho các khoản lỗ, chẳng hạn như các cơ quan tài trợ và các công ty kế toán.Luật sư Hu Yulan, một phóng viên của Công ty Luật Thượng Hải Randy, nói với phóng viên ĐCSTQ: "Để tăng khả năng bồi thường thực tế, các công ty kế toán, cơ quan tài trợ, v.v. Các vụ kiện tranh chấp trách nhiệm sai ngày càng nhiều, đặc biệt là khi vụ kiện bồi thường dân sự đã hủy bỏ hình phạt hành chính tiên tiến, cho dù các công ty kế toán và các công ty chứng khoán đã bị trừng phạt bởi các hình phạt hành chính có thể là bị cáo của các vụ kiện dân sự của nhà đầu tư.

Do đó, trong trường hợp*St Qixin, các công ty kế toán và nhà tài trợ có khả năng phải đối mặt với các yêu cầu của các nhà đầu tư."Meng Bo, một luật sư của công ty luật Jingshi Bắc Kinh, nói với các phóng viên của hãng tin tài chính rằng theo Điều 163 của Luật Chứng khoán, Cơ quan Dịch vụ Chứng khoán là sản xuất các hoạt động kinh doanh chứng khoán như phát hành chứng khoán, niêm yết và giao dịch. Tài liệu. chẳng hạn như báo cáo kiểm toán và báo cáo chứng nhận khác, báo cáo đánh giá tài sản, báo cáo tư vấn tài chính, báo cáo xếp hạng tín dụng hoặc ý kiến ​​pháp lý sẽ xác minh và xác minh tính xác thực, độ chính xác và tính toàn vẹn của các tài liệu dựa trên nội dung của tài liệu.Nếu các tài liệu được tạo và cấp là hồ sơ sai, tuyên bố sai lệch hoặc thiếu sót lớn, nếu chúng gây ra tổn thất cho người khác, họ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường với khách hàng, nhưng có thể chứng minh rằng chúng không có lỗi.Hu Yalan tuyên bố thêm rằng có rất ít trường hợp ký hợp đồng với kế toán đã đăng ký trực tiếp đảm nhận trách nhiệm bồi thường, nhưng phán quyết của Tòa án Trung cấp Quảng Châu về vụ án dược phẩm Cangmei vào năm 2021 có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Trong trường hợp, phán quyết của tòa án về một trong những kế toán chữ ký nên chịu chung và mang lại trách nhiệm bồi thường trong phạm vi của công ty kế toán, bởi vì đối tác của công ty kế toán kế toán trong kế toán chữ ký sẽ chịu trách nhiệm chung theo các điều khoản của luật doanh nghiệp hợp tác. Bản chấtKý kế toán và quản lý dự án là đối tác của các công ty không tính toán đã không đánh giá rằng họ trực tiếp chịu trách nhiệm bồi thường cho các khoản lỗ của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, lỗi của kế toán ký kết và quản lý dự án của đối tác của công ty không tính toán trong quá trình thực hiện dẫn đến tổn thất trong công ty kế toán, điều này có thể gây ra việc theo đuổi các công ty kế toán..*ST QIXIN "8 -Year Mất tin cậy" trong "mất kiểm toán" quốc tế?

Hiệp hội tài chính ngày 20 tháng 4 (phóng viên Liu Jian Wang Ping AN) Khi "chu kỳ lợn" đang ở giai đoạn đi xuống, các công ty lợn đang phải đối mặt với vấn đề của các quỹ chặt chẽ, nợ cao và tổn thất cao.Trong những năm gần đây, để phòng ngừa chu kỳ lợn, các công ty lợn lớn đã mở ra hiệu quả giảm chi phí và tăng các mô hình, chẳng hạn như "đập vỡ" các quỹ nặng để thúc đẩy việc xây dựng toàn bộ chuỗi ngành.

Theo thống kê không đầy đủ từ các phóng viên của hãng tin tài chính, các công ty lợn được liệt kê, bao gồm New Hope (000876.SZ), Shennong Group (605296.sh), Tianbang Food (002124.SZ), đang tiếp tục mở rộng kinh doanh giết mổ sang thực phẩm sâu xử lý bản chấtMột số cựu chiến binh trong ngành tiết lộ cho các phóng viên rằng với việc mở rộng quy mô của các công ty lợn trong tương lai, cạnh tranh sẽ mãnh liệt hơn và ngành nông nghiệp lợn có thể dần dần bước vào kỷ nguyên "vi mô".Làm thế nào để thực hiện tốt công việc xây dựng toàn bộ chuỗi ngành và tạo thành một vòng lặp khép kín các sản phẩm và khóa lợi nhuận đặc biệt quan trọng trong cạnh tranh trong tương lai.Các doanh nghiệp lợn đã kiếm được "tiền" để yêu cầu toàn bộ chuỗi doanh nghiệp lợn công nghiệp và toàn bộ chuỗi ngành đã phổ biến. Ví dụ, theo cách này, đầu tư lớn thực phẩm của Tianbang vào 5 triệu dự án chế biến sâu của Linquan Đầu tư của dự án là 1,35 tỷ nhân dân tệ.

Theo phóng viên, sự giết mổ hiện tại đã được hoàn thành và đưa vào sản xuất, và giai đoạn thứ hai của dự án là chế biến sâu các sản phẩm thịt.Trước đó, thực phẩm Tianbang đã nêu trên nền tảng tương tác rằng hương vị của nhà máy Linquan đang tiếp tục mở rộng khả năng phân chia giết mổ cho lĩnh vực chế biến sâu thực phẩm, bao gồm cả việc chế biến các món ăn.

Hiện tại, công ty đã sản xuất và bán một số sản phẩm đóng băng có thể điều chỉnh thô.Sau khi hội thảo thực phẩm chế biến sâu hoàn thành, nó không chỉ có thể sản xuất các sản phẩm thịt, mà còn sản xuất các sản phẩm đúc sẵn như sản phẩm nước sốt, sản phẩm luộc, sản phẩm chiên và các sản phẩm rau trước khác.

Vài ngày trước, một công ty lợn lớn khác Shennong Group tuyên bố rằng công ty đã ký một thỏa thuận khung với chính phủ Homghe Hani Hani và Yi tự trị, dự định làm việc cùng nhau để xây dựng toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp các sản phẩm.Ngoài việc xây dựng một số giống chó và các trang trại vỗ béo, thông qua các phương pháp tự xây dựng, cho thuê hoặc hợp tác, việc xây dựng giết mổ lợn, các cơ sở chuỗi lạnh và các sản phẩm thịt cũng được trồng. Tổng số đầu tư của dự án là khoảng 2 tỷ nhân dân tệ, và chu kỳ xây dựng dự kiến ​​sẽ là 3 năm.

相关推荐